Mobiele Airconditionersstrip-mobiel-devided


mobiele

De mobiele airconditioners worden de laatste jaren in steeds grotere aantallen verkocht. De belangrijkste reden van deze gestegen verkoop is het overspoelen van de markt door Chinese apparaten van veelal slechte kwaliteit. De lage prijs van deze produkten lijkt dan aantrekkelijk maar de meeste kopers krijgen spijt! Slechte koeling en veel lawaai.

Er zijn grof weg twee type te onderscheiden:

Single type met een luchtafvoerslang
Alle mobiele airconditioners van dit type hebben een zeer beperkte koelcapaciteit.Zij blazen warme lucht vanuit de kamer naar buiten. De lucht die zo uit de kamer verdwenen is, moet weer worden aangevuld. Deze lucht komt uit de omgeving die echter warm is. Zodra deze warme lucht de kamer in komt moet deze weer afgekoeld worden. Bij zeer warm weer, juist als je airconditioning nodig hebt, presteert dit model het slechts. Kortom DWEILEN MET DE KRAAN OPEN.

Split type met een extra warmte afvoerkast buiten
Dit type mobiele airconditioner functioneert veel beter. De opgewekte koude wordt voor 100% gebruikt voor het koelen van de kamer zelf. Dus geen koudeverlies bij warm weer door een luchtafvoerslang.De verbinding tussen de airconditioner en het kastje buiten wordt gevormd door een platte leidingbundel. Bij sommige modellen zijn deze leidingen los te koppelen. Dit is bedoeld om de leidingen door een gat in de muur naar buiten te voeren, waarna het kastje buiten kan worden aangesloten. Het vaker ontkoppelen van deze leidingen kan tot lekkages en dus storingen leiden. Bij de modellen waarbij de leidingen niet ontkoppelt kunnen worden moet het kastje via een raam of deur buiten geplaatst worden. Het raam of de deur moet dan zoveel mogelijk dicht gedaan worden om koudeverlies naar buiten te voorkomen.


Waarom wij deze apparaten NIET verkopen:

  • Koelt onvoldoende
  • De mobiele airco maakt veel geluid
  • Het energieverbruik is hoog ten opzichte van de prestaties 
  • De afvoer van warmte geschiedt door een grote slang uit het raam. Dit zorgt voor warmte toevoer van buiten 
  • De mobiele airco is een vrij groot apparaat en ziet er rommelig uit
  • Door de lompe vormgeving en het gewicht is het apparaat lastig te verplaatsen over trappen

 

In onderstaande tabel worden schematisch de verschillen weergegeven tussen mobiele airconditioners en door Haddock Technics geïnstalleerde comfort split-airconditioners.


  Mobiel-Single Mobiel-Split Split-Comfort
Gluidsniveau Zeer hoog Hoog Laag
Effectiviteit Zeer laag Laag Hoog
Energieverbruik Hoog Gemiddeld Laag
Levensduur 3-7 Jaar 3-7 Jaar 10-15 Jaar
Bedieningsgemak Laag Matig Goed
Servicemogelijkheid Slecht Matig Goed
Prijs Laag Redelijk Goed


Voor vragen en/of advies kunt u gerust contact met ons opnemen.

2020 © Haddock Technics BV - Website door: Triumph Design